Today's Date

Shrawn 2077
28
Wednesday
August 2020
12
Wednesday
International Youth Day

Shrawn 2077     July/Aug 2020

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

28 12 Saptami
29 13 Ashtami Bhanu Jayanti
30 14 Navami
31 15 Dashami
1 16 Ekadashi Shrawane Sankranti
2 17 Dwadashi Kamaiya Mukti Diwas
3 18 Trayodashi
4 19 Chaturdashi
5 20 Aushi Snandan Ausi
6 21 Pratipada Gunlla Dharmarambha
7 22 Dwitiya
8 23 Tritiya
9 24 Chaturthi
10 25 Panchami Naag Panchami
11 26 Shashti
12 27 Saptami Goswami Tulsidas Jayanti
13 28 Ashtami Yalapanchadana
14 29 Dashami
15 30 Ekadashi Kheer eating day
16 31 Dwadashi
17 1 Trayodashi
18 2 Chaturdashi
19 3 Purnima Raksha Bandhan +1
20 4 Pratipada Gaijatra (KTM valley only)
21 5 Dwitiya Ropai Jatra
22 6 Tritiya
23 7 Chaturthi
24 8 Panchami
25 9 Shashti International Day of the World's Indigenous People
26 10 Saptami
27 11 Saptami Shree Krishna Janmasthami Brata
28 12 Ashtami International Youth Day
29 13 Navami Guga Nawami
30 14 Dashami
31 15 Ekadashi Aja Ekadasi Brata
32 16 Dwadashi
1 17 Trayodashi Bhadra Sankranti
2 18 Chaturdashi
3 19 Aushi Father's Day
4 20 Pratipada Gunlla Dharma Ends
5 21 Tritiya Haritalika Teej Brata (Women only)
6 22 Chaturthi Ganesh Chaturthi Brata

Coming Day's

28
Today
International Youth Day
29
1 Day left
Guga Nawami
31
3 Days left
Aja Ekadasi Brata
1
5 Days left
Bhadra Sankranti
3
7 Days left
Father's Day
4
8 Days left
Gunlla Dharma Ends
5
9 Days left
Haritalika Teej Brata (Women only)
6
10 Days left
Ganesh Chaturthi Brata
7
11 Days left
Rishi Panchami (Women only)
7
11 Days left
Sapta Rishi Puja
8
12 Days left
Surya Sasthi Brata
9
13 Days left
Rastriya Dharma Sabha Diwas
10
14 Days left
Mahalaxmi Bratarambha
11
15 Days left
Adukha Nawami
13
17 Days left
Hari Pariwartani Ekadashi Barta
14
18 Days left
Indradhojotthan
16
20 Days left
Indra Jatra (KTM valley only)
17
21 Days left
Pratiprada Shraddha
18
22 Days left
Dwitiya Shraddha
19
23 Days left
Tritiya Shraddha

Shrawn Month

1

Thursday

Shrawane Sankranti

Ekadashi

July 16

2

Friday

Kamaiya Mukti Diwas

Dwadashi

July 17

3

Saturday

Trayodashi

July 18

4

Sunday

Chaturdashi

July 19

5

Monday

Snandan Ausi

Aushi

July 20

6

Tuesday

Gunlla Dharmarambha

Pratipada

July 21

7

Wednesday

Dwitiya

July 22

8

Thursday

Tritiya

July 23

9

Friday

Chaturthi

July 24

10

Saturday

Naag Panchami

Panchami

July 25

11

Sunday

Shashti

July 26

12

Monday

Goswami Tulsidas Jayanti

Saptami

July 27

13

Tuesday

Yalapanchadana

Ashtami

July 28

14

Wednesday

Dashami

July 29

15

Thursday

Kheer eating day

Ekadashi

July 30

16

Friday

Dwadashi

July 31

17

Saturday

Trayodashi

August 1

18

Sunday

Chaturdashi

August 2

19

Monday

Raksha Bandhan Janai Purnima

Purnima

August 3

20

Tuesday

Gaijatra (KTM valley only)

Pratipada

August 4

21

Wednesday

Ropai Jatra

Dwitiya

August 5

22

Thursday

Tritiya

August 6

23

Friday

Chaturthi

August 7

24

Saturday

Panchami

August 8

25

Sunday

International Day of the World's Indigenous People

Shashti

August 9

26

Monday

Saptami

August 10

27

Tuesday

Shree Krishna Janmasthami Brata

Saptami

August 11

28

Wednesday

International Youth Day

Ashtami

August 12

29

Thursday

Guga Nawami

Navami

August 13

30

Friday

Dashami

August 14

31

Saturday

Aja Ekadasi Brata

Ekadashi

August 15

32

Sunday

Dwadashi

August 16